Personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som vänder sig till människor med psykiska funktionsnedsättningar eller till de som under en längre tid lidit av psykisk ohälsa.

Ombuden arbetar med personligt stöd och samordning av insatser kring klienten. Det kan handla om ekonomi, sysselsättning, psykiatri, myndighetskontakter eller liknande. Vår målsättning är att tillsammans med dig försöka förbättra din livssituation.

Personligt ombud är ingen myndighet och vi för därför inga journaler. Vi svarar inte för vård och behandling och vår insats är tidsbegränsad.

Vi kan hjälpa dig med mycket men har vissa begränsningar i vårt uppdrag:

  • Vi svarar inte för vård och behandling.
  • Vi beslutar inte om vård och stödinsatser.
  • Vi ersätter inte det arbete som utförs av till exempel god man, förvaltare, boendestöd, personlig assistans eller kontaktperson.

Besöksadress i Skellefteå: Kanalgatan 51
Tryck på ”gatuadressen” för vägbeskrivning.

girl-1857703_19202

Aktuellt

SKELLEFTEÅ: Tillfälligt intagningsstopp pga. ökad spridning av Covid-19 i samhället.

NORSJÖ: 

MIKAEL LINDGREN

Skellefteå

070-256 30 27

mikael.p.lindgren@skelleftea.se

NINA WALLSTRÖM

Skellefteå

072-452 21 44

nina.wallstrom@skelleftea.se

ROLF RUNDSTRÖM

Skellefteå

076-136 83 19

rolf.rundstrom@skelleftea.se

CHRISTEL ERIKSSON

Norsjö

076-770 19 18

0918-140 00 vxl

christel.eriksson@norsjo.se