Personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som vänder sig till människor med psykiska funktionsnedsättningar eller till de som under en längre tid lidit av psykisk ohälsa.

Ombuden arbetar med personligt stöd och samordning av insatser kring klienten. Det kan handla om ekonomi, sysselsättning, psykiatri, myndighetskontakter eller liknande. Vår målsättning är att tillsammans med dig försöka förbättra din livssituation.

Personligt ombud är ingen myndighet och vi för därför inga journaler. Vi svarar inte för vård och behandling och vår insats är tidsbegränsad.

Vi kan hjälpa dig med mycket men har vissa begränsningar i vårt uppdrag:

  • Vi svarar inte för vård och behandling.
  • Vi beslutar inte om vård och stödinsatser.
  • Vi ersätter inte det arbete som utförs av till exempel god man, förvaltare, boendestöd, personlig assistans eller kontaktperson.

Besöksadress i Skellefteå: Kanalgatan 51
Tryck på ”gatuadressen” för vägbeskrivning.

girl-1857703_19202

Aktuellt

Personligt ombud för Norsjö kommer att vara frånvarande mellan 3/12 och 7/1 2019.

Personligt ombud för Skellefteå från 6/12 till 31/1 2019 har vi inte möjlighet att ta nya klienter p.g.a hög arbetsbelastning.

 

 

 

CECILIA LINDGREN

Skellefteå

0910-71 22 57

070-259 34 53

cecilia@povasterbotten.se

MIKAEL LINDGREN

Skellefteå

0910-71 22 48

070-256 30 27

mikael@povasterbotten.se

NINA WALLSTRÖM

Skellefteå

0910-71 22 49

072-452 21 44

nina@povasterbotten.se

ROLF RUNDSTRÖM

Skellefteå

072-245 81 89

rolf@povasterbotten.se

CHRISTEL ERIKSSON

Norsjö

076-770 19 18

0918-140 00 vxl

christel@povasterbotten.se