Personligt Ombud vänder sig till personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning och/eller psykisk sjukdom och med svårigheter att få sitt vardagsliv att fungera.

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde och är fristående från myndigheter.

Tillsammans med den enskilde läggs en plan för att ge råd, stöd och hjälp till förändring. Det kan handla om ekonomi och bostad, om hälsa och medicinering, om arbete och sysselsättning eller om relationer till familj och vänner.
Det personliga ombudet är ett stöd i kontakter med olika myndigheter och hjälper den enskilde att få den vård och service man behöver och har rätt till. Ett personligt ombud kostar ingenting.

  • Du kanske känner att du behöver någon att prata med ibland.
  • Kanske har det kört ihop sig med ekonomin och du vill komma igång med att ta itu med och reda upp detta.
  • Du kanske inte är nöjd med ditt boende.
  • Du kanske inte har nått att göra på dagarna.
  • Du kanske vill hitta ett arbete eller börja studera.
  • Du kanske behöver hitta på något att göra på fritiden.
  • Du kanske inte är nöjd med insatserna du får från kommunen och psykiatrin.
  • Du kanske behöver någon att fråga om råd då det kör ihop sig.
  • Kanske behöver du också någon som för din talan när du känner att du inte orkar själv.

Känner du att du har ett behov av Personligt Ombud så ringer du eller kontaktar oss via hemsidan. Efter det kontaktar någon av oss dej så kan vi träffas och lära känna varandra. Tillsammans försöker vi sedan formulera de behov och önskemål som du har och sedan arbetar vi gemensamt för att genomföra det vi kommit fram till.

Personligt ombud är ett tidsbegränsat stöd, och när du känner att du nått de mål du satt upp och har ett bättre fungerande liv så avslutar vi så småningom kontakten.

po_bild

Aktuellt

Personligt Ombud i Vilhelmina/Åsele/Dorotea:
Med anledning av Regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om minskade sociala kontakter utifrån COVID-19 sker insatserna i form av stöd och hjälp mestadels via telefon eller digitalt. Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Personligt ombud i Lycksele/Malå:
P.g.a. rådande omständigheter med COVID-19 är det begränsat intag av nya ansökningar tillsvidare. Den mesta kontakten sköts via mobilen. Tack för ditt överseende.

Personligt ombud i Storuman/Sorsele:
P.g.a rådande omständigheter med COVID-19 sker den mesta kontakten och erbjuden hjälp och stöd via telefon.

För närvarande har vi i Södra Lappland problem med vårt kontformulär. Kontakta oss istället via mejl eller mobilen tills vidare.    

PERNILLA ABRAHAMSSON

Tallåsvägen 41

912 31 Vilhelmina

070-526 48 14

personligtombud@vilhelmina.se

Vilhelmina/Åsele/Dorotea

ANNETTE STAAF-HÖGBERG

Skolgatan 8

921 31 Lycksele

070-200 15 65

personligtombud@lycksele.se

Lycksele/Malå

NINA WALLIN

Blå Vägen 242

923 81 Storuman

070-253 79 57

personligtombud@storuman.se

Storuman/Sorsele